اخبار

طرح تحول بازار سرمایه
رییس سازمان بورس در جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان اتاق بازرگانی تبیین کرد:

طرح تحول بازار سرمایه

ذات بورس همراه با ریسک است
ضرورت حرکت به سمت اقتصاد بزرگ مقیاس
وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:

ضرورت حرکت به سمت اقتصاد بزرگ مقیاس

لزوم تقسیم‌بندی بازار مصرف در حوزه تولید/ تدوین سند راهبردی توسعه صنعت پوشاک و کفش گامی مهم در تولید و ایجاد اشتغال پایدار

فیلم