اخبار

تامین به موقع کالا‌های اساسی دستور کار جدی وزارت صمت

تامین به موقع کالا‌های اساسی دستور کار جدی وزارت صمت

وزیر صمت گفت: تامین به موقع کالا‌های اساسی و توجه جدی به معیشت مردم، دستور کار جدی این وزارتخانه است علیرضا رزم حسینی در نخستین جلسه شورای معاونین وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در شرایط سخت کنونی کشور، بار سنگینی بر عهده این وزارتخانه است که با همراهی همه بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی

فیلم