اخبار

مدیر عامل کروز: امسال تا نهم آذر نود و نه اشتغال ۲۲۰۰ نفر با نهضت داخلی سازی را محقق کردیم
مطابق با فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص افزایش تولید خودرو با اتکاء به ظرفیت قطعه‌سازان داخلی؛

مدیر عامل کروز: امسال تا نهم آذر نود و نه اشتغال ۲۲۰۰ نفر با نهضت داخلی سازی را محقق کردیم

مدیر عامل کروز: امسال تا نهم آذر نود و نه اشتغال 2200 نفر با نهضت داخلی سازی را محقق کردیم

فیلم